Vi har fortsatt mulighet til å plante trær mange steder i landet. JNF-KKL har planteskoler som produserer mange småplanter til både busker og trær som passer til de forskjellige voksestedene både i nord og i sør.

Aleppofuru er mest brukt, men også sypress, tamarisk og andre slag brukes. Suppleringsplanting er også et viktig tiltak, særlig etter skogbranner.