Ved Shoresh som ligger tett inn mot motorveien mellom Tel Aviv og Jerusalem finner vi et kupert landskap. For mange år siden ble området beplantet med furuskog. Midler ble samlet inn til å ære vårt kongehus.

Fire søyler står i skogen i dag og minner hver besøkende om det norske kongehus: Kong Haakon, kong Olav og kong Harald med dronning Sonja.

Vårt kongepar fikk sin skog i anledning  sine 60årsdager i 1997. I 2017 ble 80årsdagene markert ved innsamling til skogens vedlikehold.