Bli medlem av KKL-JNF Norge

Vi ønsker å vokse for å bidra til nye og spennende miljøprosjekter, gjøre oss synlige i media og få flere av våre støttespillere inn i vårt medlemsregister. Det er vi avhengige av for å fortsette med oppgavene.

Du kan bli medlem av KKL-JNF Norge. Fyll gjerne ut skjemaet under. Medlemskontingenten kan betales ved bankoverføring merket “Medlemsskap” + medlemskategorien.

    Adresse
    Postnummer
    Sted
    Land