Kontakt oss2018-11-21T12:05:11+01:00

Kontakt oss

Jødisk Nasjonalfond Norge
Postboks: Boks 8871 Youngstorget,
0028 OSLO
Telefon: 22112814

E-post: kkl@jnf.no

Bankgiro: 7877 08 76817

Org. nr.: 971 277 076

Vi har ikke fast kontortid men følger opp alle henvendelser så fort det lar seg gjøre