Stedet Umm Batim ligger noen kilometer øst for storbyen Beersheba i Negev/Sydlandet. I dette område er vi vitner til en historisk omveltning. Beduiner er en befolkningsgruppe som bryter med sitt gamle levesett og blir bofaste. Små landsbyer dannes. Viktig infrastruktur som vann- og strømforsyning, veier og skoler blir bygget. Umm Batim har nå fått en ny barneskole, men den trenger midler til å utvikle utearealet med forskjellige aktivitetstilbud og et grøntareal. Barn har lettere for å lære og å tilpasse seg et moderne samfunn i et godt miljø. Dette blir en investering i en ny generasjon som vil bygge sin og Israels fremtid.

Hovedkontoret i Jerusalem ber om vår hjelp for dette noe uvanlige prosjektet.