Om Jødisk nasjonalfond

Jødisk Nasjonalfond – Keren Kajemet le Israel, JNF-KKL, er en uavhengig, selvstendig, upolitisk organisasjon med hovedkontoret i Jerusalem/Israel. Det finnes kontorer også i våre naboland og mange andre land verden over.

Formålet til JNF-KKL Norge er å gi informasjon om organisasjonens arbeid i Israel via våre nyhetsbrev og våre nettsider og å samle inn midler/gaver som skal brukes i Israel til treplanting, skogbruk, bygging av branntårn og vannreservoarer, til parkanlegg, leke- og piknikområder, forskning og undervisning, drive planteskoler, miljøtiltak, samt andre utvalgte prosjekter til beste for hele befolkningen.

Vi har et arbeidende styre med 5 medlemmer som ønsker å være til velsignelse for Israel. Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregisteret og leverer årsberetning med revidert regnskap hvert år. Våre administrasjonskostnader holdes svært lave ved bruk av hjemmekontor og ulønnet arbeid. Våre givere får 4 nyhetsbrev i løpet av ett år.

Resultatet etter over 100 års arbeid i Israel:

  • plantet ca. 250 millioner trær
  • bygget over 240 dammer og vannreservoarer
  • utviklet over 1 million mål dyrkbar mark
  • bekjemper erosjon og ørkenspredning
  • skapt mer enn 1000 parker
  • gitt infrastruktur til over 1000 lokalsamfunn
  • deler forskningsresultater med mange land