Byen Yokneam Illit ligger mellom Haifa og Megiddo. På høydedraget sør for denne forholdsvis  nye byen ligger et utsiktspunkt med et minnesmerke.

Vi har gitt vår støtte til en liten park som ble anlagt der til minne om Isaac Ochberg. Han er nok en ukjent helt for de fleste av oss, men han reddet 181 foreldreløse  jødiske barn under borgerkrigen i Østeuropa for ca. 100 år siden.