Treplanting er et viktig tiltak i forhold til miljøet. Erosjon stoppes, klima forbedres og dyrelivet utvikler seg. Det blir mange muligheter for rekreasjonstilbud til hele befolkningen. 150,- pr tre. Foto: Naomi Hadari, KKL-JNF fotoarkiv.