2016 byr på mange muligheter til å velsigne Israels folk og land

KKL-JNF Norge skal nå støtte to mindre prosjekt nord i landet, i Galilea.
Nahal Zippori Panoramic Trail ligger i et område nordvest for tvillingbyene Nasaret og Nasaret Illit. Byene ligger ca. 10 km unna og har en samlet befolkning på over 130 000 innbyggere, både jøder, kristne og muslimer. Navnet til prosjektet kan oversettes til Zipporibekkens Utsiktssti. Stien er 1,7 km lang og den ligger til rette for rullestolbrukere og mennesker med andre funksjonshemninger, men selvfølgelig vil alle kunne bruke dette fine rekreasjonsområdet.

Besøkende som kommer fra tettbygde byer vil få en flott naturopplevelse i skogsterreng ved bekkefaret til Zipporibekken med sin spesielle vegetasjon. De vil se gamle ruiner og kan stoppe opp ved utsiktspunkter hvor det settes opp benker. Herfra er det fin utsikt over olivenlunder og dyrket mark.

Jeg håper du vil gi din støtte til dette viktige rekreasjonsområdet utenfor Nasaret!