KKL-Norge har ansvaret for et eget vannprosjekt i Afek.

Dette prosjektet har som mål å resirkulere vann til landbruksformål og gi et miljøvennlig alternativ for håndtering av avløpsvann fra området.

KKL-JNF oppgraderer og forbedrer Afek vannreservoar. Afek vannreservoar samler behandlet avløpsvann fra Akko kloakkrenseanlegg. Komplekset består av to 500 000 kubikkmeter reservoarer. Disse reservoarene har til sammen en kapasitet på 1 million kubikkmeter vann. Komplekset ble opprinnelig bygget for ca 40 år siden og har nå behov for reparasjoner og ekspansjon. Gjennom årene har erosjon ført til vanntap gjennom sigevann. KKL-JNF arbeider med å rense og utvide reservoaret, slik at man kan sikre en stabil tilførsel av vann til landbruket i området. Vannet i magasinene brukes til å vanne en rekke landbruksprodukter som bomull, tomater, mais og fruktplantasjer.

Afek vannreservoar ligger nordvest for Kibbutz Afek, rett overfor Afek Naturreservat i det vestlige Galilea. Det er omtrent halvveis mellom Haifa og Akko.

Mangel på vann er trolig det mest avgjørende miljøproblemet Israel står overfor i dag. Bidrag til dette prosjektet vil være med på å spare ferskvann for husholdningsbruk, samt sikre en lett tilgjengelig kilde til vann som trygt og effektivt kan brukes i landbruket.