Sansehagen Eitanim er klar!

Sansehagen er til stor glede for både pasienter og ansatte ved Eitanim sykehus.

Eitanim like etter skogbrannen

Som en oase ligger nå Eitanim midt i et brannherjet område.