Sansehagen har fått form og innhold!

Sansehagen er laget for de aller hardest rammede innenfor autisme.

Sansehagen Eitanim er klar!

Sansehagen er til stor glede for både pasienter og ansatte ved Eitanim sykehus.

Eitanim like etter skogbrannen

Som en oase ligger nå Eitanim midt i et brannherjet område.