Jødisk Nasjonalfond har engasjert seg i forhold til foreldreløse barn
fra Ukraina som kom til Israel allerede i mars 2022.
160 barn ble tatt imot på et leirsted tilknyttet JNF-KKL.
Stedet heter Nes Harim og ligger i et skogområde nær byen Beit Shemesh.
Vi fikk anledning til å besøke stedet sammen med KKL ledere fra mange land.

Noen av barna opptrådte med nydelig sang og dans!