Noen få mil vest for Jerusalem finner vi Den Norske Martyrskogen som ble plantet i 1951. Bakkene er dekket av skog og i en av liene satte man opp to forstøtningsmurer for å danne terrasser. Sorte tavler med navn ble satt opp på disse murene av Jødisk Nasjonalfond, Norge i 1992. Navnene er til minne om norske jøder som mistet livet under Holocaust eller på andre måter var berørt av tragedien.

Det har gått flere tiår og området med murene bør settes i stand. Det finnes nye planer både for bedre adkomst og parkeringsplasser, nyplanting av trær, retting av murene og dessuten tilrettelegging av forskjellige aktiviteter i området. Dette skal gi fritidstilbud til innbyggerne i Beit Shemesh som ligger i nærheten og er blitt en storby på over 100.000 innbyggere.

Dette prosjektet er nå fullført. Veien og plassen foran minnetavlene er asfaltert, murene er satt i stand, noen flere trær er plantet i skråningen, en vannpost og en søppeldunk er satt opp i olivenlunden som nå brukes til rekreasjonsområde.