Israel fikk mye regn i løpet av vinter og vårmånedene 2020 og kunne glede seg over en fantastisk frodighet og blomsterprakt langt ned i ørkenen! Genesaretsjøen ble fylt til randen, noe som ikke har skjedd på årtier! Men etter en lang tørkesommer, er det igjen stor skogbrannfare! Vårt nye prosjekt er derfor å samle inn midler til brannbil og brannvernutstyr. Særlig utsatt er skogene ved byen Sederot som ligger like ved Gazastripen. Både raketter og ballonger med brennende materiale har igjen blitt sendt fra Gaza inn over land og byer i Israel. Verdifulle avlinger, naturområder og skoger ødelegges om ikke slukkingen settes i gang så fort som mulig!

Mennesker lever dag for dag i frykt. Vi kan vise vår solidaritet med befolkningen ved å bidra med midler til ny brannbil og brannvernutstyr.